Regulamin sklepu 

I. Wstęp 
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.bonartika.pl jest Bożena Kukla prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA z siedzibą przy ul. J. Lechonia 29/24, 42-229 Częstochowa zarejestrowaną w CEIDG pod nr NIP: 573 138 46 67  REGON: 240478230.
 2. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez firmę Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA za pośrednictwem sklepu zarejestrowanego pod domeną www.bonartika.pl (usługi ręcznego wykonania zaproszeń lub innych produktów) jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Informacje znajdujące się na stronach sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
II. Kontakt i czas pracy

Zapraszamy do kontaktowania się z naszą firmą od poniedziałku do soboty w godzinach od 1500 do 2100

Mieszkańców Częstochowy oraz okolic zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w siedzibie firmy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Na specjalne życzenie klienta organizujemy spotkania w Katowicach.

Tel.: +48 721 220 364

e -mail: zaproszenia@bonartika.pl

III. Postanowienia ogólne
 1. Kupującym/Zamawiającym/Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, która dokonała łącznie następujących czynności: oświadczyła, że znany jest jej niniejszy regulamin; wyraziła zgodę na wszelkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie; prawidłowo wypełniła formularz zamówień i dokonała rejestracji swojego zamówienia; dokonała łącznej zapłaty za zamówione produkty i usługi zgodnie z określoną ceną zamieszczoną w cenniku firmy; wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w odpowiednim formularzu zamówienia, wyłącznie w celu zrealizowania swojego zamówienia.
 2. Realizujemy tylko indywidualne zamówienia krajowe.
 3. Firma nie prowadzi tzw. sprzedaży próbek.
 4. Przedmiotem indywidualnego zamówienia są zaproszenia i inne produkty wykonane przez naszą firmę według określonej charakterystyki zamieszczonej na stronie sklepu, przy każdym oferowanym produkcie.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zakupem oraz akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.
 6. Sklep internetowy www.bonartika.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia były zgodne z rzeczywistością.
 7. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności opisu z rzeczywistością, klientowi przysługuje zwrot towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 8. Zwrot towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 02.03.2000 r. nie dotyczy towaru spersonalizowanego (nadruk zgodny z życzeniem klienta, towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta), Art. 10, Ust. 3, Par. 4.
 9. Adres do korespondencji, dane kontaktowe:

Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA Bożena Kukla 42-229 Częstochowa

ul. J. Lechonia 29/24

tel. : +48 721 220 364

e-mail:  zaproszenia@bonartika.pl

IV. Składanie i akceptacja zamówień
 1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.
 2. Kupujący/Nabywca składa zamówienie: za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka poprzez przycisk – zamówienie w sklepie www.bonartika.pl; telefonicznie pod nr +48 721 220 364; poprzez e-mail: zaproszenia@bonartika.pl.
 3. Przyjmujemy do realizacji zamówienia: na zaproszenia ślubne od 30 szt.; na zawieszki, winietki od 40 szt.; na dodatkowe karteczki od 10 szt.; na zaproszenia na inną okazję od 10 szt.
 4. Istnieje możliwość zamawiania mniejszych ilości artykułów. Takie zamówienie należy uzgodnić telefonicznie z właścicielem firmy.
 5. Zamówienia na pozostały asortyment z oferowanej papeterii przyjmiemy według uznania klienta.
 6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Kupujący/Nabywca składający zamówienie od poniedziałku do piątku do godz.1500 – odpowiedź o przyjęciu zamówienia otrzymuje w kolejnym dniu roboczym, natomiast zamówienia składane w piątek po godz. 1500, w soboty, w niedzielę oraz święta – odpowiedź o przyjęciu zamówienia  otrzymuje w ciągu 2 kolejnych dni roboczych.
 8. Przyjęcie wysłanego przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną czyli wysłane na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in. numer zamówienia, którym Klient posługuje się w trakcie kontaktów z naszą firmą.
 9. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w zamówieniu np. błędów lub celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych niezbędnych do realizacji  złożonego zamówienia - odstąpić od realizacji Zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do telefonicznej weryfikacji złożonego zamówienia lub przy pomocy innych dostępnych mu środków. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 11. W razie problemów technicznych i brakiem możliwości wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Internet, klient takowe potwierdzenie otrzymuje telefonicznie.
 12. W wypadku zamówień nietypowych np. zamówienia ekspresowego lub modyfikowanego czas realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Klientem, telefoniczne lub drogą elektroniczną.
V. Realizacja zamówień
 1. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie poprawnie złożonego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie oraz pocztą elektroniczną – jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można w razie wątpliwości potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Poprzez termin realizacji należy rozumieć czas niezbędny do wykonania ręcznie zaproszeń i innych produktów liczony po akceptacji projektu i pełnej wpłacie za zamówienie.Do czasu realizacji nie są wliczone: czas dostarczenia przesyłki oraz czas przygotowania projektu wstępnego.
 4. Podstawowy termin realizacji zamówienia, po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności ze strony Zamawiającego/ Nabywcy wynosi od 7 do 21 dni roboczych.
 5. Zamówienia, w których nieprawidłowo podano adres mailowy oraz  numer telefonu nie będą rozpatrywane i realizowane.
 6. Po otrzymaniu od Zamawiającego wszystkich danych potrzebnych do wykonania usługi oraz dokonaniu całkowitej wpłaty za zamówienie w ciągu 4 dni roboczych klient otrzymuje projekt układ tekstu w formacie PDF lub JPG do akceptacji.
 7. Na zmiany, korekty lub ostateczną akceptację z Państwa strony czekamy do 5 dni roboczych. Po przekroczeniu tego czasu kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia ostatecznego terminu akceptacji.
 8. Jeżeli w projekcie są zmiany, to w ciągu kolejnego dnia roboczego wykonujemy je i ponownie projekt wysyłamy do akceptacji. Procedura ta trwa tak długo, aż Państwo mailowo zaakceptują projekt – pisząc formułę „Projekt układu tekstu do zamówienia nr …………………. (w miejsce kropek należy wpisać nadany nr zamówienia przez naszą firmę) w pełni akceptuję i wyrażam zgodę na drukowanie”.
 9. Akceptację należy wysłać na adres mailowy zaproszenia@bonartika.pl .
 10. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, sprzedawca informuje  klienta o łącznej cenie za wybrany towar, dodatkowe usługi oraz dostawę.
 11. Do realizacji zamówienia  przystępujemy po uzyskaniu pełnej akceptacji, przesłaniu wszystkich niezbędnych danych oraz zaksięgowaniu wpłaty na firmowym koncie.
 12. Po akceptacji projektu nie ma już możliwości naniesienia żadnych zmian w treści lub układzie graficznym zaproszeń.
 13. Jedyną możliwą formą  zmiany projektu po akceptacji jest zamówienie nowego. Drugi projekt jest płatny zgodnie z cennikiem usług i wykonany jest po dokonaniu dopłaty do zamówienia.
 14. Firma Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia w okresach przedświątecznych oraz zwiększonego zainteresowania ofertą, tj. w miesiącach styczeń – maj.  W tych okresach termin realizacji może wydłużyć się nawet do 1 miesiąca.
 15. W przypadku braku materiałów, wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub czasową realizację złożonego zamówienia wyżej wymieniona firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W takim przypadku za zgodą Klienta podejmujemy decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zmiana zamówienia, realizacja części zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całego zamówienia).
 16. Firma, Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, bez podania przyczyny.
VI. Ceny za usługę i gotowy produkt
 1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru, koszty zamówionych dodatkowych usług oraz koszty przesyłki.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w ilościach mniejszych niż ilości podane w § 4 pkt. 3 doliczana będzie opłata za wykonanie projektu w wysokości 35,00 zł.
 3. Wszystkie ceny zamieszczonych produktów na stronie sklepu www.bonartika.pl są cenami brutto (w złotówkach) i nie podlegają negocjacji.
 4. Ceny gotowych zaproszeń i innych produktów znajdujących się na stronie sklepu www.bonartika.pl w odpowiednich kategoriach i zamieszczone są przy każdym produkcie.
 5. Ceny oferowanych produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 6. Szczegółowy wykaz cen za dodatkowe usługi związane z ręcznym wykonania zaproszeń i innych produktów znajdują się na stronie sklepu pod adresem www.bonartika.pl w dziale CENNIK USŁUG.
 7. Ceną, po jakiej Kupujący/Nabywca nabywa towar czy usługę, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów czy usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
VII. Płatności
 1. Oferowane artykuły na naszej stronie wykonujemy na Państwa indywidualne zamówienie, jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata całości kwoty wartości zamówienia, powiększonej o koszty przesyłki.
 2. W przypadku zapłaty przelewem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na koncie Sprzedawcy.
 3. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla przyjęcia zlecenia.
 4. Płatności należy dokonać na podany numer konta bankowego bezpośrednio po otrzymaniu kosztorysu, w tytule podając swoje imię i nazwisko oraz nr zamówienia.
 5. Dane do przelewów krajowych i zagranicznych znajdują się na stronie internetowej www.bonartika.plw dziale PŁATNOŚCI lub KONTAKT – dane do przelewu.
 6. W przypadku nie otrzymania od Państwa wpłaty w ciągu 7 dni - zamówienie zostaje anulowane i usunięte z naszej bazy danych.
 7. Podobnie działamy w przypadku składania zamówienia ekspresowego, modyfikowanego lub na tzw. kolekcje w naszym sklepie. Płatności należy dokonać po otrzymaniu od nas kosztorysu zamówienia.
 8. Klient firmy Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA, składający zamówienie w siedzibie firmy w dniu zamówienia wpłaca zaliczkę w kwocie nie mniejszej niż 10% wartości zamawianego produktu, a za wykonaną usługę i za gotowy produkt  reguluje płatność w dniu odbioru paczki. Całkowity koszt zamówienia pomniejszony jest o kwotę zaliczki oraz obowiązujące w danej chwili rabaty.
 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Firmy „BONARTIKA” , a wykonane na numer rachunku nie będący własnością naszej firmy.
 10. Dane do konta firmowego: 

Bożena Kukla Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA 42-229 Częstochowa, ul. Lechonia 29/24

Przelew krajowy:  ING Bank Śląski S.A.  43 1050 1142 1000 0090 6810 1469

VIII. Wysyłka i odbiór paczki
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Gotowe zaproszenia i inne produkty wysyłamy na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres.
 3. Czas w jakim dotrze wysyłka nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia krajowe wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem
 5. Koszt wysyłki i dostarczenia towaru pokrywa  Kupujący/Zamawiający.
 6. Ceny wysyłki wraz z kosztem opakowania wynoszą: 35 zł (paczka kurierska doręczona w ciągu 2 dni roboczych).
 7. Na terenie Katowic i innych miast ościennych istnieje możliwość doręczenia paczki przez pracownika firmy – koszt takiego doręczenia wynosi 45 zł.
 8. W przypadku zamówienia złożonego w siedzibie firmy Zamawiający o wykonaniu usługi zostaje poinformowany telefonicznie i w ustalonym terminie osobiście odbiera paczkę.
IX. Reklamacje
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, w terminie określonym ustawą, klient ma prawo zwrócić towar do siedziby firmy (na koszt klienta) w celu wymiany na nowy, wolny od wad (cały nakład zostanie nieodpłatnie wznowiony lub wadliwe zaproszenia oraz inne produkty zostaną nieodpłatnie wymienione) lub odstąpić od umowy.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko; adres do korespondencji; adres e-mail; numer telefonu; przedmiot reklamacji; przyczynę reklamacji; żądanie rozpoznania reklamacji; podpis.
 4. Każdy zwrot i reklamacja muszą zostać wcześniej uzgodnione ze sklepem, w przeciwnym wypadku uznamy, iż zwrot lub reklamacja nie miały miejsca.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, klient otrzyma zwrot kwoty wpłaconej za towar (bez kosztów przesyłki) na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 6. Produkty spersonalizowane, wykonane zgodnie z życzeniem klienta w rozumieniu Ustawy (Dz. U. Nr 22, poz. 271) z dnia 2 marca 2000r. nie podlegają reklamacji oraz zwrotowi.
 7. Po zaakceptowaniu przez Klienta/kupującego projektu oraz układu tekstu, czyli zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako poprawnie zrealizowane i ewentualne błędy literowe i merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
 8. Reklamacji nie podlegają również: wielkość i czytelność czcionki (projekty nadruku wysyłamy do akceptacji w wielkości rzeczywistej 100% , wszelkie wątpliwości odnośnie projektu należy wyjaśnić przed jego akceptacją); odcień koloru produktu (obraz wyświetlany na monitorze może nieznacznie różnić się od wydrukowanego); gramatura papierów ( zawsze podawana jest w charakterystyce danego produktu.
 9. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis pracownika,  kuriera.  Brak protokołu uniemożliwia  dochodzenie roszczeń z tego tytułu w stosunku do przewoźnika.
 10. Zgodnie z Ustawą dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 pkt. 2 w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru (data przyjęcia paczki na liście przewozowym), klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo do zwrotu nie przysługuje dla produktów personalizowanych.
 11. W przypadku rezygnacji z zamówienia po wykonaniu projektu, zwracana kwota pomniejszona jest o koszt przygotowania projektów (35 zł/projekt). Rezygnacja możliwa jest tylko do momentu fizycznego rozpoczęcia realizacji.
X. Zamówienia ekspresowe
 1. Na prośbę Zamawiającego nasza firma realizuje tzw. zamówienia ekspresowe.
 2. Za zamówienie w trybie ekspresowym doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50% wartości zamówienia.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówiony elektronicznie produkt w trybie ekspresowym po otrzymaniu informacji o możliwości przyjęciu zamówienia do realizacji i kosztorysu zamówienia w sposób określony na stronie sklepu www.bonartika.pl tj. przedpłata, przelew na konto bankowe.
 4. Aby przyjąć zamówienie w trybie ekspresowym należy w ciągu jednego dnia od złożenia zamówienia dostarczyć naszej firmie wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji oraz dokonać pełnej wpłaty.
 5. Firma w ciągu 24 godz. przygotowuje projekt graficzny układu tekstu i przesyła Klientowi do akceptacji.
 6. Firma, Studio Papeterii Ślubnej zastrzega sobie prawo do wykonania zamówienia ekspresowego do 7 dni roboczych.
 7. Czas realizacji liczymy od dnia, w którym zostanie wysłane potwierdzenie wpłaty lub zostanie zaksięgowana wpłata na naszym koncie oraz dnia uzyskania wszystkich niezbędnych danych.
 8. Pozostałe punkty regulaminu dla zamówienia ekspresowego obowiązują bez zmian.
XI. Bezpieczeństwo danych
 1. Sprzedawca zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie będzie udostępniał ich innym podmiotom.
 2. Dane Klienta przetwarzane są wyłącznie, po to aby zrealizować zamówienie i dostarczyć do Nabywcy zakupione produkty.
 3. Dane klienta przechowywane są do 1 miesiąca po zrealizowaniu zamówienia, a po tym terminie usuwane są z naszej bazy firmy.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich zmiany bądź żądania usunięcia z naszej bazy.
XII. Postanowienia końcowe
 1. Projekty, zdjęcia, opisy oraz inne materiały zamieszczone i prezentowane na stronie sklepu internetowego www.bonartika.pl podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorów i osób posiadających do nich prawa.
 2. Firma, Studio Papeterii Ślubnej BONARTIKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian na swojej stronie internetowej (wycofania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty, zmiany cen produktów oraz oferowanych cen usług, zmiany regulaminu itp.).
 3. W momencie wprowadzania zmian na stronie, firma nie gwarantuje, że informacje zawarte na stronie będą w danym momencie aktualne.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKÓPÓW

zespół Studia Papeterii Ślubnej BONARTIKA